rejestracjalogowanie
katalog aukcji
Malarz dziewiętnastowieczny ,Widok Warszawy od strony Pragi, pierwsza połowa XIX wieku* , olej, płótno, 88 x 68 cm

Widok Warszawy od strony Pragi, pierwsza połowa XIX wieku*

olej, płótno 
88 x 68 cm 
 

Obraz stanowi nieco zmienioną kopię fragmentu obrazu Bernarda Bellotta, zwanego Canaletto (1720 Wenecja – 1780 Warszawa), Widok Warszawy od strony Pragi, datowanego na rok 1770 (olej, płótno; 172,5 x 261 cm, w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, nr inw. ZKW 438). Wobec oryginału zostały między innymi zmienione relacje przestrzenne między niektórymi elementami zabudowy. Wynikało to z próby dostosowania kompozycji do formy stojącego prostokąta. „Czysto hipotetycznie można by założyć, że jest to studium do panneau dekoracyjnego, a format płótna był dostosowany do podziałów np. architektonicznych, w których miałoby się ono znaleźć. Przykładem takiej adaptacji widoku Belotta może być realizacja tzw. Sali Warszawskiej w pałacu Walickich w Małej Wsi koło Grójca, której iluzjonistyczna dekoracja datowana ok. 1800 inspirowana jest panoramą pędzla Bellotta (K. Sroczyńska, J. Jaworska, Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 1985, nr 27). (...) Oferowany obraz jest jednak ciekawy i posiada pewien walor historyczny, ponieważ pomimo, że Widok Warszawy Bellotta był bardzo popularny – także dzięki akwaforcie wykonanej przez samego malarza w 1772 – znana jest dziś (tylko z fotografii) jedna zaledwie jego olejna kopia, o zmniejszonych wymiarach i o zredukowanych elementach kompozycji (olej, płótno, 88 x 133; ok. 1887 w zbiorach Konstantego Przezdzieckiego, później jego syna Rajnolda, spalony 1944 (...)). Obecnie w zbiorach publicznych nie ma żadnych kopii obrazów z serii warszawskiej Bellotta, chociaż jak można wnioskować z anonsów w prasie (...) były one kopiowane w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku i wystawiane na aukcjach malarstwa.” (cytat z ekspertyzy)


* Autorobrazu  kopiując kompozycję Bellotta dośćwiernie powtórzył niektóre szczegóły kolorystyczne z oryginału, co dowodzi, żeznał oryginalny obraz lub jego malarską kopię, a nie posługiwał się przymalowaniu grafiką. To z kolei pociąga za sobą następne spostrzeżenie, żeoferowany obraz powstał albo w Warszawie przed 1832 rokiem, czyli przedwywiezieniem serii Bellotta do Rosji, albo już w Rosji, po tej dacie. (uwagi zekspertyzy)


 
 

Praca wystawiana i sprzedawana w domu aukcyjnym Altius
Aukcja
auction
Data
date of auction
Nr kat.
Lot number
Cena wywoławcza
Starting bid
Cena uzyskana
Hammer price
XIX Aukcja2003-11-12 00:00:00102
25000.00 PLN 
(0,00USD, 0,00EUR)
0.00 PLN 
(0,00USD, 0,00EUR)
tworzenie stron www warszawa, projektowanie serwisów internetowych
  Dom Aukcyjny ALTIUS www.altius.com.pl © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone  altius@altius.com.pl